sha2a fi el malika stet fi share3 el 20 fisal mesa7etha 170 m we metshataba super loux we be takifat we rakamy 0100500565 we heya 3ala el share3 el ra2isy we wa7'da naseya we heya sha2eten mafto7in 3ala ba3d