[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s33KV3-U55Y[/youtube]
‫افغاني غسل القطار بستم‎‬‎ - YouTube